فیلتر سپراتور کمپرسور ML50 به منظور جداسازی ذرات ریز روغن از هوای فشرده شده در خروجی مخزن فشرده سازی به کار می رود. کمپرسورها در ساختار فشرده سازی هوا از دو روتر نر و ماده استفاده می کند که در هم تنیده می شود و به صورت مکانیکی فاصله بین مولکولی ذرات را کم کرده و هوا را فشرده می سازند. وجود روغن در داخل مخزن فشرده سازی به منظور روان کاری، کاهش استهلاک و از همه مهمتر انتقال نیرو از روتر نر به روتر ماده الزامی است. بخش زیادی از روغنی که به مخزن تزریق می شود توسط نیروی گریز از مرکز و گرانش از هوای فشرده شده جدا می شود. فیلتر سپراتور در مرحله نهایی ذرات ریز روغن به جا مانده را به دام می اندازد و مجدد به مخزن روغن بر می گرداند.
فیلتر سپراتور ها با ساعت کارکرد مشخص و برای فشار کاری خاصی طراحی می شوند. فشار کاری 7،14،21 بار با 1000 ساعت کارکرد.البته عمر فیلتر سپراتورها علاوه بر کیفیت ساخت و تولیدشان به شرایط محیط کاری و به کیفیت روغنی که در کمپرسور استفاده شده است بستگی دارد.
اگر ساعت کارکرد فیلتر تمام شود باید سپراتور را تعویض کنیم. اما در برخی موارد قبل از اتمام ساعت کارکرد سپراتور مجبور به تعویض آن می شویم. مثلا اگر در خروجی هوای کمپرسور روغن مشاهده شود و یا میزان روغن در مخزن روغن کمپرسور کم شده باشد و یا اختلاف فشار بیرون و داخل کمپرسور نزدیک به 1 بار باشد.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور کمپرسور نیازمند ابعاد دقیق و کد فنی تولید کنندگان فیلتر هستیم. در ادامه مشخصات فیلتر سپراتور کمپرسور ML50 آورده شده است.

ارتفاع فیلتر :260 میلیمتر

فلنج فیلتر : 240 میلیمتر

قطر فیلتر : 170 میلیمتر

دهنه فیلتر : 110 میلیمتر

فیلتر سپراتور کمپرسور ML50 تولید شرکت پاورسپ با کد فنی AS2120 تولید داخلی می باشد که به همراه آن واشر آب بندی کلینگریت عرضه می گردد.
خرید فیلتر سپراتور پاورسپ AS2120 از طریق لینک زیر امکان پذیر است: