فیلتر سپراتور در کمپرسور اسکرول به منظور جداسازی ذرات ریز روغن از هوای فشرده شده در خروجی مخزن فشرده سازی به کار می رود. کمپرسورهای اسکرول در ساختار فشرده سازی هوا از دو روتور نر و ماده استفاده می کند که در هم تنیده می شود و به صورت مکانیکی فاصله بین مولکولی ذرات را کم کرده و هوا را فشرده می سازند. وجود روغن در داخل مخزن فشرده سازی به منظور روانکاری، کاهش استهلاک و از همه مهم تر انتقال نیرو از روتر نر به روتور ماده الزامی است.بخش زیادی از روغنی که به مخزن تزریق می شود توسط نیروی گریز از مرکز و گرانش از هوای فشرده شده جدا می شود. فیلتر سپراتور در مرحله نهایی ذرات ریز روغن به جا مانده را به دام می اندازد و مجدد به مخزن روغن بر می گرداند.
فیلتر سپراتور ها با ساعت کارکرد مشخص و برای فشار کاری خاصی طراحی می شوند .فشار کاری 7،14،21 بار با 1000 ساعت کارکرد.البته عمر فیلتر سپراتور ها علاوه بر کیفیت ساخت و تولیدشان به شرایط محیط کاری و به کیفیت روغنی که در کمپرسور استفاده شده است وابسته است.
اگر ساعت کارکرد فیلتر تمام شود باید سپراتور را تعویض کنیم. اما در برخی موارد قبل از اتمام ساعت کارکرد سپراتور مجبور به تعویض آن می شویم. مثلا اگر در خروجی هوای کمپرسور روغن مشاهده شود و یا میزان روغن در مخزن روغن کمپرسور کم شده باشدو یا اختلاف فشار بیرون و داخل کمپرسور نزدیک به 1 بار باشد.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور کمپرسور نیازمند ابعاد دقیق و کد فنی تولید کنندگان فیلتر هستیم.در ادامه مشخصات فیلتر سپراتور کمپرسور SP200 و کد فنی مربوط به سازندگان فیلتر آورده شده است.

ارتفاع فیلتر :275 میلیمتر

فلنج فیلتر : 305 میلیمتر

قطر فیلتر : 275 میلیمتر

دهنه فیلتر : 210 میلیمتر

فیلتر سپراتور کمپرسور SP200 تولید برند پاورسپ با کد فنی AS4311 تولید داخلی می باشد که همراه آن یک عدد واشر آب بندی کلینگریت رایگان عرضه می گردد.
خرید فیلتر سپراتور پاورسپ AS4311 از طریق لینک زیر امکان پذیر است: