فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA120 , XA160

در کمپرسور های صنعتی و معدنی وجود فیلتر سپراتور که جدا کننده آب و روغن از هواست الزامی است. چرا؟
در توضیح این مطلب شاید بهتر است با نقش فیلتر سپراتور در کمپرسور آشنا شوید. کمپرسور ها برای فشرده سازی به کار می رود. آن هابرای فشرده سازی هوا را از لابلای دو روتور نر و ماده که در هم اتیده شده اند و فاصله آن در هر پیچ کمتر و کمتر می شود عبور می دهند.روتور نر برای پیچش به شفت موتور متصل است اما روتور ماده قدرت جرخش خود را از سیال بین روتور نر و ماده می گیرد. این سیال که روغن مخصوص کمپرسور است علاوه بر انتقال قدرت باعث کاهش استهلاک قطعات داخلی و انتقال حرارت می شود. زیرا فشرده سازی یک عملیات گرما زاست و چون هوا عایق حرارت است این حرارت از طریق روغن انتقال داده می شود.پس ما ناچاریم از روغن در فضای فشرده سازی استفاده کنیم اما پس از فشرده سازی دیگر نیازی به روغن در هوای فشرده نیست و باید روغن برای استفاده مجدد به مخزن روغن بر گردد. برای این منظور ترکیب هوا و روغن به صورت چرخشی وارد فیلتر سپراتور می شود و روغن از هوا جدا می گردد.
اما فیلتر سپراتور یک قطعه مصرفی است و پس از مدتی اشباع می شودو باید پس از آنکه مدت زمان آن تمام شد تعویض گردد. فیلتر سپراتور اگر به درستی روغن را از هوا جدا نکند باعث کم شدن حجم روغن در مخزن و بالا رفتن دمای کمپرسور می شود که می تواند خسارت های جدی وارد کند.
فیلتر سپراتور به کار رفته در کمپرسور اطلس کوپکو مدل XA120 , XA160
در کمپرسورهای مدل :
GA607,GA608,GA610,GA707,GA708,GA710,XA120,XAS120,XASS120,XA160,XAS160,XASS160,XASS160,XA250,XAHH160,HAHS160
نیز به کار می رود.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور دانستن ابعاد دقیق و فشار کاری اهمیت زیادی دارد.در ادامه ابعاد دقیق این فیلتر و کد مربوط به تولید کنندگان آن را معرفی نموده ایم.

ارتفاع فیلتر :490 میلیمتر

فلنج فیلتر : 300 میلیمتر

قطر فیلتر : 170 میلیمتر

دهنه فیلتر : 120 میلیمتر 12 عدد سوراخ 17 میلیمتری دارای پیچ 200*M8

فیلتر XA120 , XA160 با برند پاورسپ و به کدAS2260 با 1000 ساعت کار کرد تولید می شود. قیمت فیلتر سپراتور پاورسپ AS2260 در لینک زیر به روز می باشد.


کد فیلتر سپراتور مان فیلتر (Mann Filter):4900352121 , 4900050151
کد فیلتر سپراتور فلیت گارد (Fleetguard):AS2201
کد فیلتر سپراتور بالدوین (Baldwin):OAS99006
کد فیلتر سپراتور (sotras):DC 3009