فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA37

قیمت و مشخصات فیلتر سپراتور پاورسپ به کد AS2210 را از اینجا ملاحظه نمایید. کد فیلتر سپراتور سازنده کمپرسور: 2913021300و2901021300و1613688000 فیلتر سپراتور فلیت گارد(leetguard) به کد AS2446 فیلتر سپراتور مان فیلتر (Mann …
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA110

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو به عنوان جداکننده هوا وروغن به کار می رود. در مخزن فشرده سازی هوا وجود روغن باعث کاهش استهلاک و انتقال بهتر حرارت از کمپرسور می شود.اما بعد از خروج هوا روغن توسط فیلتر سپراتور جدا می شو.
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA11

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA11 برای مدل های مختلفی از کمپرسورهای اطلس کوپکو مورد استفاده قرار می گیرد که این مدل ها به قرار زیر است: GA11 from1995 , GA 15-2 , GA 118-2, GA 18 from 1995 و GA22-2 وGA 22 from 1995 وGA 30 BRP وGA 30 VSD BRP وS-8/15 H وS-5/20 H و S-8/30 H
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور آلوپ B250

فیلتر سپراتور (seprator) به معنای جداکننده است و در کمپرسور های صنعتی و معدنی وظیفه جدا کردن ذرات مایع روغن را از هوا بر عهده دارند.
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور معدنی XP900

انواع کمپرسورهامعدنی که وظیفه فشرده سازی هوا را بر عهده دارند فیلتر سپراتور از نوع جداکننده ذرات مایع از هوا می باشد. هوا در هنگام ورود به مخزن فشرده سازی با روغن آمیخته می شود. این روغن باعث روانکاری، آب بندی و انتقال حرارت در زمان چرخش روتورهای نر و ماده در یکدیگر می شود.
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور XP750

پس از گذشت ساعت کارکرد مخصوص فیلتر باید فیلتر کمپرسور XP750 را تعویض نمود زیرا ذرات میکروفایبرگلاس موجود در فیلتر قادر به جداسازی کامل ذرات روغن از هوا نیست و در خروجی کمپرسور ذرات روغن قابل مشاهده است و از حجم روغن مخزن روغن کم می شود که باعث بالا رفتن دمای مخزن فشرده سازی و وارد آمدن صدمه به کمپرسور می شود.
ادامه مطلب