فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکوXA65,XA45,GA22

فیلتر سپراتور به کار رفته در کمپرسور اطلس کوپکو مدل XA65،XA45 و GA22 یکسان است. در زمان تعویض فیلتر سپراتور دانستن ابعاد دقیق و فشار کاری اهمیت زیادی دارد.در ادامه ابعاد دقیق این فیلتر و کد مربوط به تولید کنندگان آن را معرفی نموده ایم.
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA120 و XA160

فیلتر سپراتور به کار رفته در کمپرسور اطلس کوپکو مدل XA120 , XA160 در کمپرسورهای مدل : GA607,GA608,GA610,GA707,GA708,GA710,XA120,XAS120,XASS120,XA160,XAS160,XASS160,XASS160,XA250,XAHH160,HAHS160 نیز به کار می رود. در زمان تعویض فیلتر سپراتور دانستن ابعاد دقیق و فشار کاری اهمیت زیادی دارد.در ادامه ابعاد دقیق این فیلتر و کد مربوط به تولید کنندگان آن را معرفی نموده ایم.
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA برروی کمپرسورهای GA 100,GA 11,GA 111,GA 115,GA 118,GAH 118,GA 122,GAH 122,GA 15,GA 18,GA22,GA 22 FF,GA 22 Plus نصب می شودابعاد دقیق این فیلتر را به همراه چند نمونه کد فیلتر از برند های معتبر رادر ادامه آورده ایم.
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA ,XA

فیلتر سپراتور GA و XA در کمپرسور های GA 207 , GA 208 , GA 210 , GA 307 , GA 308 , GA 310 , GA 407 , GA 408 , GA 410 , GA 507 , GA 508 , GA 510 , GA 620 , XA 80 , XAS 80 , XASS 80 با ابعاد و کد فیلتر یک سانی به کار می رود. در ادامه ابعاد و کد سایر تولید کنندگان را مشاهده می نمایید.
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA90

ظرفیت فیلتر ها با توجه به کیفیت روغن به کار رفته، کیفیت کاغذ فیلتر و فشار کاری محدود است و پس از مدت زمان مشخصی اشباع می شود و نیاز به تعویض دارد. دانستن ابعاد ،مدل و فشاری کاری سیستم در انتخاب فیلتر مناسب اهمیت دارد.
ادامه مطلب