مصرف‌کنندگان دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخصی برای ادای این حق وجود دارد. حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت درصورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و… همگی از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان به‌شمار می‌آیند.

 در کشورمان نیز مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در معاملات رعایت کنند. 

با استناد به این موارد حقوق مشتریان سهند فیلتر عبارتند از: 
– امکان تهیه کالا به صورت حضوری و غیر حضوری
– ارسال کالا در صورت خرید غیر حضوری در اسرع وقت
– قیمت رقابتی و مطلوب با توجه به کیفیت کالا
– پاسخگویی به سوالات مشتریان به صورت حضوری و یا غیر حضوری بدون اتلاف وقت
– اجتناب از تحمیل هزینه های جانبی به مشتریان
– دانش بروز و ارائه اطلاعات صحیح و کامل در رابطه با محصول
– اطلاع داشتن از ضمانت ها و سرویس های پس از خرید و یا دریافت خدمات
– امکان انتقال نظرات پیشنهادات و انتقادات در فضای حاکی از احترام متقابل