فیلتر سپراتور B150

فیلتر سپراتور B150 از نوع فیلترهای بدون فلنچ می باشد.وظیفه کلی سپراتور جدا کردن روغن از هوای خروجی کمپرسور می باشد. کیفیت فیلتر سپراتور تاثیر مستقیم بر عملکرد دستگاه دارد. این سپراتور از بهترین مواد اولیه موجود در بازار فعلی ایران ساخته شده است.
ادامه مطلب

فیلتر سپراتور B100

فیلتر های سپراتور B100 یکی از فیلتر سپراتور های بدون فلنچ است که بر روی تعدادی از کمپرسور های کامپیر (compair) و فینی (FINI) که به قرار زیر است بسته می شوند:
ادامه مطلب