“سوالات متداول – فیلتر های سپراتور کمپرسور”

“کاربرد فیلتر سپراتور در کجاست؟” در تمامی کمپرسور های هوا که نیاز به روغن پاشی در مخزن هواساز داریم . تقریبا تمام صنایع به فیلتر سپراتور نیازمند هستند و همچنین در دستگاه های CGS به منظور جلوگیری از ورود ذرات درشت تر و ذرات گرد و غباربه داخل سیستم استفاده می شود. psi یکی از واحد های اندازه گیری فشار هوا است و مخفف پوند بر اینچ مربع می باشد14.5 psi معادل 1 بار است. “مشاهده روغن در خروجی کمپرسور فقط به خرابی فیلتر سپراتور فقط مربوط است؟” در حقیقت خیر وجود روغن در هوای خروجی کمپرسور می تواند دلایل دیگری داشته باشد.دلایلی مانند ریختن روغن زیاد، نامناسب بودن کیفیت روغن خرابی چک ولو و یا نهایتا خرابی فیلتر سپراتور. در هر صورت به محض مشاهده روغن در خروجی دستگاه علت را بررسی و رفع کنید زیرا ادامه این روند باعث کاهش روغن دستگاه ،گرم شدن و نهایتا از کار افتادن کمپرسور می شود. “ساعت کارکرد فیلتر سپراتور چقدر باید باشد؟” عموما ساعت کارکرد فیلتر سپراتور ها 1000 ساعت است. در صورت دو برابر شدن ساعت کار کرد فیلتر کیفیت مواد میکروفایبرگلاس به کار رفته بسیار بالا می رود اماقیمت آن هم بسیار بالا می رود و صرفه اقتصادی نداردزیراکمپرسورهایی که در بازار ایران موجودند همگی نو نیستند و ممکن است قبل از رسیدن زمان تعویض فیلتر به دلیل اختلاف فشار و مستهلک شدن کمپرسور باعث ترکیدن فیلتر سپراتور شود. ” چه زمانی باید فیلتر سپراتور تویض گردد؟” اگر مدت زمان کارکردی که در کاتالوگ فیلتر آورده شده است تمام شده باشد . معمولا پس از 1000 ساعت کارکرد. اگر در هوای خروجی کمپرسور روغن باشد و از درست بودن چک ولو و مناسب بوودن کیفیت روغن مطمئن هستیم. اگر دمای کمپرسور بیش از حد بالاست اما میزان روغن دهی ما مناسب بوده است.و نهایتا اگر در زمان تخلیه آب مخزن در آن مواد شیری رنگ مشاهده نمودید. به چه معناست؟” ppm، مخفف parts per milion است به معنای میزان غلظت مواد است که ما در مورد فیلترها بیشتر به ذرات روغن و آلاینده در هوامی پردازیم.