فیلتر سپراتور کمپرسور چیست؟

فیلتر سپراتور در کمپرسورها وظیفه تفکیک روغن و هوا را بر عهده دارد.پاسخ به این سوال که چرا به وجود روغن در زمان فشرده سازی نیاز داریم در فهم عملکرد فیلتر سپراتور به ما کمک می کند. در داخل محفظه هواساز کمپرسورهای تولید هوای فشرده روغنی از نوع پیچشی (اسکرو) دو روتور مطابق شکلی که در زیر آمده قرار دارد. یکی از روتورها که متصل به شفت موتور است را روتور نر و دیگری را روتور ماده می نامیم. روتورهای نر و ماده با به حرکت در آمدن موتور کمپرسور در هم تنیده می شوند. فاصله (gap) بین این دو روتور در هر پیچی به هم نزدیک تر می شود. زمانی که ذرات هوا در بین این فاصله قرار می گیردبا گردش روتور نر و ماده ، ذرات به هم نزدیک تر می شوند و هوا فشرده تر می شود.(به نحوه در هم تنیدگی روتور ها دقت کنید)

  • فشرده سازی هوا به شدت گرما زاست اما هوا به خودی خود عایق مناسبی برای انتقال حرارت نیست و نیاز به وجود سیال دیگری داریم که حرارت را انتقال بدهد. از طرفی فقط شفت روتور نر به موتور متصل است و برای انتقال قدرت بین دو روتور نیاز به سیالی است که فضای بین دوروتور را پر کند. از طرفی این سیال باید تحمل دماهای بالاتر را داشته باشد و به سرعت تبخیر نشود. بنابراین ناگزیر به پاشش روغن کمپرسور در مخزن هواساز کمپرسور هستیم. اما هوای خروجی از واحد هواساز کمپرسور ، باید عاری از روغن باشد. از همین رو هوای فشرده که با روغن آمیخته شده است را ازفیلتر سپراتور عبور می دهیم و روغن کمپرسور را از آن جدا می کنیم.


  • به طور کلی عملیات فیلتراسیون بر اساس ابعاد ذرات می تواند فیزیکی و یا شیمیایی و یا ترکیبی از هر دو باشد. در فیلتر سپراتور کمپرسورها ، ذرات روغن که ابعاد آنها بزرگتر است به صورت فیزیکی و با کاغذ میکرو فایبر گلاس فیلتر می شوند و هوا عبور می کند. الیاف فایبرگلاس در فیلتر سپراتورها ، نوعی ساختار متخلخل نبافته از الیاف مصنوعی شیشه آمیخته با رزین می باشند که به صورت لایه لایه قرار می گیرند. هر چه فشردگی لایه ها بیشتر باشد و فیبرها باریکتر و روزنه ها کوچک تر باشند راندمان فیلتر بالاتر است. اما وجود فیلتر در مسیر جریان باد و روغن خروجی ، افت فشار ایجاد می کند و اختلاف فشار باید از مقدار مشخصی بیشتر نشود.


  • فیلتر های ریزتر با ساختارهای فشرده تر باعث افت فشار بیشتر می شوند و همچنین سریع تر مسدود می شوند. بنابر این ابعاد فیلتر ها باید به صورتی باشد که هم قادر باشند جریان های اسمی را از خود عبور دهند و هم حجم ظرفیت آنها آنقدر باشد که بتواند اختلاف فشار را تحمل کند که این مورد ، به فشار کاری سیستم بستگی دارد. استاندارد فشار کاری اغلب  یکی از 7، 10، 14یا 21  بار در نظر گرفته می شود.
    این بخشی از یک مقاله بود می توانید ، متن کامل مقاله را اینجا مشاهده نمایید.