فیلتر سپراتور کمپرسور ۵۵-۴۵-HY37

در انواع کمپرسورهایی که وظیفه فشرده سازی هوا را بر عهده دارند فیلتر سپراتور از نوع جداکننده ذرات مایع از هوا می باشد. وظیفه فیلتر سپراتور در کمپرسورهای ۵۵-۴۵-HY37 نیز جدا کردن ذرات روغن از هوا می باشد.

ادامه مطلب

فیلتر سپراتور اطلس کوپکو XA120

فیلتر سپراتور به کار رفته در کمپرسور اطلس کوپکو مدل XA120 , XA160
در کمپرسورهای مدل :
GA607,GA608,GA610,GA707,GA708,GA710,XA120,XAS120,XASS120,XA160,XAS160,XASS160,XASS160,XA250,XAHH160,HAHS160
نیز به کار می رود.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور دانستن ابعاد دقیق و فشار کاری اهمیت زیادی دارد.در ادامه ابعاد دقیق این فیلتر و کد مربوط به تولید کنندگان آن را معرفی نموده ایم.

ادامه مطلب

 فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA با کد فنی AS 1110 با برند پاورسپ ت

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA برروی کمپرسورهای
GA 100,GA 11,GA 111,GA 115,GA 118,GAH 118,GA 122,GAH 122,GA 15,GA 18,GA22,GA 22 FF,GA 22 Plus
نصب می شودابعاد دقیق این فیلتر را به همراه چند نمونه کد فیلتر از برند های معتبر رادر ادامه آورده ایم.

ادامه مطلب

فیلتر سپراتور اطلس کوپکو GA90 توسط شرکت پاورسپ با کد فنی AS 5650

فیلتر سپراتور اطلس کوپکو GA90

ظرفیت فیلتر ها با توجه به کیفیت روغن به کار رفته، کیفیت کاغذ فیلتر و فشار کاری محدود است و پس از مدت زمان مشخصی اشباع می شود و نیاز به تعویض دارد. دانستن ابعاد ،مدل و فشاری کاری سیستم در انتخاب فیلتر مناسب اهمیت دارد.

ادامه مطلب

فیلتر سپراتور کمپرسور ۸۲۵ معمولی

وظیفه فیلتر سپراتور در کمپرسور ۸۲۵ معمولی جدا کردن ذرات روغن از هوا است.
در تعویض فیلتر کمپرسور دانستن ابعاد دقیق فیلتر و فشار کاری کمپرسور اهمیت دارد در ادامه ابعاد فیلتر کمپرسور ۸۲۵ معمولی را مشاهده می نمایید.

ادامه مطلب