فیلتر سپراتور کمپرسور ۵۵-۴۵-HY37

در انواع کمپرسورهایی که وظیفه فشرده سازی هوا را بر عهده دارند فیلتر سپراتور از نوع جداکننده ذرات مایع از هوا می باشد. وظیفه فیلتر سپراتور در کمپرسورهای ۵۵-۴۵-HY37 نیز جدا کردن ذرات روغن از هوا می باشد.

ادامه مطلب

فیلتر سپراتورB150 بر روی مدلهایی از کمپرسور پاریزه (Parise) ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرد که این مدل ها به قرار زیر هستند : PC 50 , PC 60 , PC 75 , CF 90

فیلتر سپراتور B150

فیلتر سپراتور B150 از نوع فیلترهای بدون فلنچ می باشد.وظیفه کلی سپراتور جدا کردن روغن از هوای خروجی کمپرسور می باشد. کیفیت فیلتر سپراتور تاثیر مستقیم بر عملکرد دستگاه دارد. این سپراتور از بهترین مواد اولیه موجود در بازار فعلی ایران ساخته شده است.

ادامه مطلب

فیلتر سپراتور اطلس کوپکو XA120

فیلتر سپراتور به کار رفته در کمپرسور اطلس کوپکو مدل XA120 , XA160
در کمپرسورهای مدل :
GA607,GA608,GA610,GA707,GA708,GA710,XA120,XAS120,XASS120,XA160,XAS160,XASS160,XASS160,XA250,XAHH160,HAHS160
نیز به کار می رود.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور دانستن ابعاد دقیق و فشار کاری اهمیت زیادی دارد.در ادامه ابعاد دقیق این فیلتر و کد مربوط به تولید کنندگان آن را معرفی نموده ایم.

ادامه مطلب

فیلتر سپراتور اطلس کوپکو GA110

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو به عنوان جداکننده هوا وروغن به کار می رود. در مخزن فشرده سازی هوا وجود روغن باعث کاهش استهلاک و انتقال بهتر حرارت از کمپرسور می شود.اما بعد از خروج هوا روغن توسط فیلتر سپراتور جدا می شو.

ادامه مطلب

فیلتر سپراتور اطلس کوپکو GA11

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA11 برای مدل های مختلفی از کمپرسورهای اطلس کوپکو مورد استفاده قرار می گیرد که این مدل ها به قرار زیر است:
GA11 from1995 , GA 15-2 , GA 118-2, GA 18 from 1995 و GA22-2 وGA 22 from 1995 وGA 30 BRP وGA 30 VSD BRP وS-8/15 H وS-5/20 H و S-8/30 H

ادامه مطلب