فیلتر سپراتور کمپرسور کایرز مدل ASK 35،ASK 32،ASK 27
فیلتر سپراتور در کمپرسورهای هوا برای جداکردن ذرات روغن از هوای فشرده شده بکار می رود.
کمپرسورهای هوا با برندهای مختلفی در بازار موجود است. یکی از بهترین برندهای کمپرسور هوا کایرز است که در مدل های مختلف در صنعت موجود است. این نوع از کمپرسورها ، هوا را فشرده می کنند تا امکان استفاده آن در ابزارهای بادی صنعتی و معدنی فراهم شود.
برای آشنایی بهتر با نقش فیلتر سپراتور مختصری راجع به مکانیزم فشرده سازی هوا در کمپرسورها صحبت می کنیم.
در داخل واحد فشرده سازی کمپرسور هایی که با مکانیزم پیچشی هوا را فشرده می کنند دو روتور و یا محور چرخنده وجود دارد. یکی از این محور ها را روتر نر می نامند که به شفت موتور متصل است. محور بعدی روتور ماده نام دارد. روتور ماده به هیچ محوری متصل نیست و چرخیدن روتور نر باعث چرخش آن می شود. فاصله بین روتور هایک مقدار ثابت نیست و از بتدا تا انتهای روتور فاصله آن کمتر و کمتر می شود.هوای به دام افتاده بین دو روتور در زمان چرخش روتور ها به سمت فضای تنگ تر رانده می شود که این باعث فشرده شدن هوا و کاهش فاصله بین مولکولی ذرات هوا می شود.
گفتیم روتور ماده به محوری که آن را بچرخاند متصل نیست و با روتور نر هم فاصله دارد. پس چطور روتور ها در هم میچرخند و تنیده می شوند؟عامل انتقال نیرو از روتور نر به روتور ماده روغنی است که در محفظه فشرده سازی هوا پاشیده می شود. این روغن علاوه بر انتقال نیرو، عملیات روانکاری و خنک کنندگی را نیز انجام می دهد.
روغن باید از هوای فشرده شده جدا شود. به همین منظور ترکیب هوا و روغن به صورت چرخشی وارد محفظه جداکننده می شود. بخش زیادی از روغن به کمک نیروی گریز از مرکز از هوا جدا می شود و به مخزن روغن بازگردانده می شود.هوای فشرده شده از فیلتر سپراتور عبور داده می شود تا ذرات روغن باقی مانده از آن جدا شود.
ذرات به دام افتاده در میان رشته های میکرو فایبر گلاس فیلتر به مرور باعث اشباع فیلتر سپراتور می شود و فیلتر خاصیت خود را از دست می دهد.عمر فیلتر سپراتور به کیفیت روغن به کار رفته و کیفیت الیاف فیلتر بستگی دارد.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور دانستن ابعاد دقیق فیلتر و کد هر یک از تولید کنندگان فیلتر اهمیت دارد. در ادامه ابعاد و اطلاعات تولید کننده فیلتر سپراتور کایرز ASK 35،ASK 32 و ASK 27 آورده شده است.

ارتفاع فیلتر :230 میلیمتر

فلنج فیلتر : 135 میلیمتر

قطر فیلتر : 160 میلیمتر

دهنه فیلتر : 90 میلیمتر بر روی فلنج سوراخ ندارد

فیلترسپراتور ASK35و ASK32وASK27با برند پاورسپ و به کدAS1011 با 1000 ساعت کار کرد تولید می شود. فیلتر سپراتور پاورسپ AS1011 را از طریق لینک زیر تهیه کنید.