فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA90

فیلتر سپراتور (SEPRATOR)همانطور که از نامش مشخص است به منظور جداسازی ذرات مخلوط شده در یکدیگر به کار می رود.فیلتر های سپراتور بیشتر به منظور جدا سازی ذرات فاز مایع از گاز و یا فاز جامد از مایع کاربرد دارند. در کمپرسور های صنعتی فیلتر های سپراتور جداکننده ذرات مایع از گاز هستند. ما به صورت خود خواسته در مخزن فشرده سازی هوا ذرات روغن را با هوا می آمیزیم زیرا عملیات فشرده سازی هوا که با در هم تنیدن روتور نر و ماده صورت میگیرد گرما زاست و حال آنکه هوا عایق حرارت است و انتقال حرارت به خوبی صورت نمی پذیرد و باعث استهلاک روتور می شود پس ذرات روغن در انتقال حرارت و جلوگیری از استهلاک موتور نقش بسزایی دارد. اماپس از اتمام عملیات فشرده سازی هوا باید عاری از روغن شود و از کمپرسور خارج گردد لذا قبل از ورود به سیستم به داخل فیلتر سپراتور هدایت می شود و در آنجا ذرات میکروفایبر گلاس موجود در کاغذ فیلتر ذرات روغن را از هوا جدا می نمایدو روغن به جامانده را به مخزن روغن هدایت می نماید.
این کار دائما در حال انجام است ولی ظرفیت فیلتر ها با توجه به کیفیت روغن به کار رفته، کیفیت کاغذ فیلتر و فشار کاری محدود است و پس از مدت زمان مشخصی اشباع می شود و نیاز به تعویض دارد. دانستن ابعاد ،مدل و فشاری کاری سیستم در انتخاب فیلتر مناسب اهمیت دارد.


فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو در مدل های GA90,GA110 Elektrronikon MK1,GA110 Elekteronikon MK3,GA110 Eletropneumatico,GA132,GA160 Elektronikon MK1,GA160 Elekteronikon MK3,GA160 Eletropneumatico
به کار می رود معروف به فیلتر سپراتور GA90 است در ادامه ابعاد و کد فیلتر برند های معتبر را می آوریم.

ابعاد فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA90:

ارتفاع فیلتر: 450 میلیمتر

فلنج فیلتر: 495 میلیمتر

قطر فیلتر: 345 میلیمتر

دهنه فیلتر:265 میلیمتر دارای 16 سوراخ بر روی بدنه فلنج به قطر 24 میلیمتر .فاصله مرکز تا مرکز سوراخها 460 میلیمتر

فیلتر سپراتور GA90 ساخت شرکت پاورسپ با کد AS5650 ساخته شده از مواد اولیه مرغوب با فشار کاری 14 بار و 1000 ساعت کارکرد است.به همراه فیلتر سپراتور یک عدد واشر آب بندی کلینگریت نیز عرضه می گردد. قیمت فیلتر سپراتور AS5650 را در لینک زیر می توانید مشاهده نمایید.


کد فیلتر ساخت شرکت اطلس کوپکو:2906009800,1614642300
کد فیلتر ساخت شرکت مان فیلتر (Mann Filter): 4930553121و4930552121
کد فیلتر ساخت شرکت فیلت گارد (Fleetguard) :AS2456
کد فیلتر سپراتور بالدوین (Baldwin) :OAS98053
فیلتر سپراتور سوتراس (Sotras): DC 3051