فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکوXA65، XA45،GA22

در کمپرسور های صنعتی و معدنی هوای فشرده وجود فیلتر سپراتور که جدا کننده آب و روغن از هواست الزامی است. کمپرسور ها برای فشرده سازی به کار می روند. آن هابه منظور فشرده سازی هوا، آن را از لابلای دو روتور نر و ماده که در هم می تابند و فاصله آن در هر پیچ کمتر و کمتر می شود عبور می دهند.
روتور نر برای پیچش به شفت موتور متصل است اما روتور ماده قدرت چرخش خود را از سیال بین روتور نر و ماده می گیرد. این سیال که روغن مخصوص کمپرسور است علاوه بر انتقال قدرت باعث کاهش استهلاک قطعات داخلی و انتقال حرارت می شود. زیرا فشرده سازی یک عملیات گرما زاست و چون هوا عایق حرارت است این حرارت از طریق روغن انتقال داده می شود.لذا ما ناچاریم از روغن در مخزن فشرده سازی استفاده کنیم اما پس از فشرده سازی باید روغن از هوا جدا شود و برای استفاده مجدد به مخزن روغن بر گردد. برای این منظور ترکیب هوا و روغن به صورت چرخشی وارد فیلتر سپراتور می شود مقدار زیادی از روغن به وسیله نیروی گریز از مرکز جدا می شود و مقدار باقی ماندهه بعداز عبور از فیلتر تشکیل شبنم می دهد و از فیلتر می چکد و بدین ترتیب درصد قابل قبولی از روغن از هوا جدا می گردد.
اما فیلتر سپراتور یک قطعه مصرفی است و پس از مدتی اشباع می شودو باید پس از آنکه مدت زمان آن تمام شد تعویض گردد. فیلتر سپراتور اگر به درستی روغن را از هوا جدا نکند باعث کم شدن حجم روغن در مخزن و بالا رفتن دمای کمپرسور می شود که می تواند خسارت های جدی وارد کند.
فیلتر سپراتور به کار رفته در کمپرسور اطلس کوپکو مدل XA65،XA45 و GA22 یکسان است.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور دانستن ابعاد دقیق و فشار کاری اهمیت زیادی دارد.در ادامه ابعاد دقیق این فیلتر و کد مربوط به تولید کنندگان آن را معرفی نموده ایم.

ارتفاع فیلتر :170 میلیمتر

فلنج فیلتر : 220 میلیمتر

قطر فیلتر : 135 میلیمتر

دهنه فیلتر : 90 میلیمتر 6 عدد سوراخ بر روی فلنج

فیلتر XA65 , XA45 و GA22 با برند پاورسپ و به کدAS1100 با 1000 ساعت کار کرد تولید می شود. فیلتر سپراتور پاورسپ AS1100 را از طریق لینک زیر تهیه کنید.