از جمله قطعات مصرفی در هر خودرو فیلتر روغن می باشد. وظیفه فیلتر روغن تصفیه روغن موتور در اثر فرایند فرسایش ناشی از کارکرد موتور می باشد روغنی که در این جریان آلوده می شود در صورت عدم تصیفه مناسب منجر به بسته شدن مسیر حرکت روغن به سمت موتور گردیده و آسیب های زیادی را به موتور خودرو وارد می کند.
فیلتر روغن با کد فنی KLF700 یک محصول با کیفیت از شرکت کاج فیلتر می باشد که از آن می توان برای تراکتور مسی فرگوسن MF-240 و تویوتا لندکروز 2000 استفاده نمود. با توجه به ابعاد و اندازه های گوناگون فیلترهای روغن در هنگام تعویض فیلتر روغن دانستن ابعاد فیلتر و کد فنی فیلتر ضروری می باشد.

ارتفاع فیلتر :150 میلیمتر

قطر بیرونی فیلتر : 78 میلیمتر

قلاویر:16-3/4

فیلتر روغن تراکتور مسی فرگوسن با کد فنی فلیت گارد LF700،مناسب استفاده در تویوتا لندکروز 2000 نیز می باشد.

کد فنی بالدوین: BT215

کد فنی دونالدسون: P554408

کد فنی مان: W723/3

کد فنی فرام: PH2895

کد فنی پرکینز : 2654408

کد فنی (SAKURA) ساکورا: C-5103

کد فنی (HENGST) هنگست: H14W03

همچنین فیلتر روغن کمنز کاج فیلتر ایران با کد فنی KLF700 تولید متخصصین داخلی است.محصولات کاج فیلتر دارای استاندارد های ملی و بین المللی است و به لحاظ قیمت و کیفیت با بازارهای جهانی رقابت دارد. در صورت نیاز می توانید آن را از طریق لینک زیر تهیه نمایید.