سپراتور با فلنج

فیلتر سپراتور کمپرسور کایرز ASK 35 ،ASK 32،ASK 27

فیلتر سپراتور کمپرسور کایرز ASK 35 و ،ASK 32،ASK 27 با برند پاورسپ و کد فنی AS1011

فیلتر سپراتور کمپرسور کایرز ASK 35 و ،ASK 32،ASK 27 با برند پاورسپ و کد فنی AS1011 تولید می شود.
فیلتر سپراتور در کمپرسورهای هوا برای جداکردن ذرات روغن از هوای فشرده شده بکار می رود.
برای آشنایی بهتر با نقش فیلتر سپراتور مختصری راجع به مکانیزم فشرده سازی هوا در کمپرسورها صحبت می کنیم.

چرا داخل مخزن فشرده سازی هوا روغن تزریق می شود؟

در داخل واحد فشرده سازی کمپرسور هایی که با مکانیزم پیچشی هوا را فشرده می کنند دو روتور و یا محور چرخنده وجود دارد.
یکی از این محور ها را روتر نر می نامند که به شفت موتور متصل است.
محور بعدی روتور ماده نام دارد. روتور ماده به هیچ محوری متصل نیست و چرخیدن روتور نر باعث چرخش آن می شود.
فاصله بین روتور هایک مقدار ثابت نیست و از بتدا تا انتهای روتور فاصله آن کمتر و کمتر می شود.
هوای به دام افتاده بین دو روتور در زمان چرخش روتور ها با نیروی مکانیکی به سمت فضای تنگ تر رانده می شود.
که این باعث فشرده شدن هوا و کاهش فاصله بین مولکولی ذرات هوا می شود.
گفتیم روتور ماده به محوری که آن را بچرخاند متصل نیست و با روتور نر هم فاصله دارد. پس
چطور روتور ها در هم میچرخند و تنیده می شوند؟
عامل انتقال نیرو از روتور نر به روتور ماده روغنی است که در محفظه فشرده سازی هوا پاشیده می شود.
این روغن علاوه بر انتقال نیرو، عملیات روانکاری و خنک کنندگی را نیز انجام می دهد.

کاربرد فیلتر سپراتور در جداسازی روغن از هوا پس از فشرده سازی

پس از آنکه هوا فشرده شد روغن باید از هوای فشرده شده جدا شود.
وجود روغن در هوای فشرده شده به تجهیزات پنوماتیکی که مصرف کننده هوای فشرده هستند آسیب می رساند.
به همین منظور ترکیب هوا و روغن پس از خروج از محفظه فشرده سازی، به صورت چرخشی وارد محفظه جداکننده می شود.
بخش زیادی از روغن به کمک نیروی گریز از مرکز از هوا جدا می شود و به مخزن روغن بازگردانده می شود.
هوای فشرده شده از فیلتر سپراتور عبور داده می شود تا ذرات روغن باقی مانده از آن جدا شود.
ذرات به دام افتاده در میان رشته های میکرو فایبر گلاس به مرور باعث اشباع فیلتر سپراتور می شود. با اشباع شدن فیلتر زمان تعویض آن فرا می رسد.

ابعاد فیلتر سپراتور کمپرسور کایرز ASK 35

عمر فیلتر سپراتور به کیفیت روغن به کار رفته و کیفیت الیاف فیلتر بستگی دارد.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور دانستن ابعاد دقیق فیلتر و کد هر یک از تولید کنندگان فیلتر اهمیت دارد.
در ادامه ابعاد و اطلاعات تولید کننده فیلتر سپراتور کایرز ASK 35،ASK 32 و ASK 27 آورده شده است.

ارتفاع فیلتر :230 میلیمتر

فلنج فیلتر : 135 میلیمتر

قطر فیلتر : 160 میلیمتر

دهنه فیلتر : 90 میلیمتر بر روی فلنج سوراخ ندارد

فیلترسپراتور ASK35و ASK32وASK27 با برند پاورسپ و به کدAS1011 با 1000 ساعت کار کرد تولید می شود.
فیلتر سپراتور پاورسپ AS1011 را از طریق لینک زیر تهیه کنید.

>پاورسپ AS 1011 قیمت و اطلاعات بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.